Brandwerend of brandvertragende afdichting

Brandvertragende doorvoer

Brandvertragende doorvoer

Brandwerend of brandvertragend afdichten in het kader van de brandveiligheid van een gebouw is een belangrijk onderdeel in het ontwerp van bouwkundige constructies, deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit en moeten voldoen aan de geldende NEN-normen.

Een muur of betonwand is vaak ook een brandwerende scheiding. Deze wanden worden vaak voorzien van sparingen voor het een doorvoeren voor kabel ladderbanen, verwarmingsbuizen, ventilatiekanalen, datakabels en elektriciteitskabels. Daarnaast zijn er ook doorvoerende dilataties aanwezig.

Deze dilataties, doorvoeringen en sparingen bedreigen de brandveiligheid, rook, vuur en hitte verplaatsen zicht van de ene ruimte naar de andere. Alle deze sparingen met haar kabels, ladderbanen, buizen, dilataties…. moeten volgens het bouwbesluit worden afgedicht met een brandwerend product. Afhankelijk van de eis kunnen deze 30, 60, 90 of 120 minuten brandvertragend worden afgewerkt. Deze afdichtingen vergroten de brandveiligheid van uw pand en kan de brand in vele gevallen, met een goed aangebracht brandvertragend product, een dermate grote vertraging opleveren dat de schade beperkt blijft tot de ruimte waar de brand is ontstaan. Daarnaast blijven vluchtwegen langer veilig gesteld van rook en voor zodat er voldoende tijd is om het pand te verlaten.

Onze brandwerende oplossingen:

 • Het brandwerend afdichten van sparingen en doorvoeringen,
 • Het brandwerend afdichten van dilataties, plafond-/wandaansluitingen,
 • Het plaatsen van brandwerend plaatmateriaal,
 • Het monteren van brandmanchetten of knelband,
 • Afdichten van sparingen rondom brandwerende roosters van ventilatiekanalen.

Uw Voordelen:

 • 30, 60, 90 of 120 min. brandwerende afdichtingen volgens de brandveiligheidseisen van uw pand,
 • Een bedrijf met ervaring in brandwerende afdichtingen,
 • Brandwerende doorvoeringen, die voldoen aan de criteria van de NEN 6069 / en NEN-EN 1366-3,
 • Het gebruik van materialen die voldoen aan de actuele NEN 6069en NEN-EN 1366-3 normen,
 • Uitvoering werkzaamheden door gekwalificeerd vakkundig personeel,
 • Uw brandwerende doorvoeringen gestickerd, gefotografeerd en beschreven in een logboek, waarvan u een exemplaar ontvangt,
 • Garantieverklaring op uitgevoerd werk, en naar wens een inspectie & onderhoudscontract op maat voor uw pand.
 • Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel in het ontwerp van bouwkundige constructies, deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit en moeten voldoen aan de geldende Nen-normen.
× Chat met ons via WhatsApp